Voor wie?

Bij Praktijk Spuijbroek kunnen volwassenen en ouderen terecht met psychiatrische problematiek, zoals ADHD, depressie, angst, onbegrepen lichamelijke klachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Wanneer?
Veel psychische klachten kunnen adequaat behandeld worden door de huisarts of psycholoog. Wanneer klachten echter niet verminderen, steeds terugkomen, of ingewikkeld zijn, kan verwijzing naar een psychiater wenselijk zijn.

Praktijk Spuijbroek kan de verwijzer advies geven over vervolgbehandeling, of zelf een behandeling starten. Hierbij kunt u denken aan medicatie, maar ook aan psychotherapie.

Wanneer niet?
Praktijk Spuijbroek is 1 dag per week gevestigd in Met Stip, en biedt daarmee slechts beperkte beschikbaarheid. Als er sprake is van crisisgevoeligheid, is het verstandiger om u aan te melden bij een GGZ-instelling met een 24 uurs-bereikbaarheid. Ook als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek of uitgebreide sociale problematiek, is een behandeling bij Praktijk Spuijbroek niet toereikend.