Behandeling

Na de intake
Na de intake zijn er verschillende mogelijkheden:
Er kan vervolgbehandeling bij Praktijk Spuijbroek worden geadviseerd.
Of u kunt uw behandeling bij uw eigen huisarts of psycholoog vervolgen, met een gericht advies.
Ook kan er een gezamenlijke behandeling met de huisarts of psycholoog plaatsvinden.
Tevens kan er doorverwijzing naar een gespecialiseerde behandelsetting plaatsvinden.

Behandeling
Behandeling door een psychiater bestaat meestal uit medicijnen en/of psychotherapie. Er bestaan vele vormen van psychotherapie, die globaal in te delen zijn in klachtgerichte- en persoonsgerichte psychotherapie. Psychotherapeutische behandeling bij een psychiater richt zich in het algemeen op de meer complexe problematiek. Praktijk Spuijbroek wil met name het accent leggen op persoonsgerichte psychotherapie.

Wat is psychotherapie?
Psychotherapie is meer dan gewoon praten. Het is een vorm van gesprekstherapie waarbij u leert om anders tegen bepaalde zaken aan te kijken, te ontdekken wat er gebeurt in de wisselwerking tussen u en andere mensen, of om ander gedrag aan te leren. In psychotherapie kunt u onbekende kanten van uzelf ontdekken, en leren wat u zelf kunt doen om uw klachten te verminderen. Psychotherapie is een effectieve behandelvorm van diverse psychiatrische klachten, zoals depressies, angststoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten. Soms is een combinatie van psychotherapie en medicijnen gewenst.

Psychotherapie is hard werken, vergt aandacht en kost tijd en energie. Psychotherapie is daarom niet geschikt voor mensen die ernstig verward zijn, en ook niet voor mensen die vaak onder invloed van alcohol of drugs zijn. Ook wanneer er veel sociale problemen zijn zoals dreigende uithuiszetting of grote schulden is het beter dit eerst op orde te brengen alvorens aan psychotherapie te beginnen. De duur van een psychotherapie varieert van enkele gesprekken bij bijvoorbeeld milde angst- en depressieve klachten, tot jaren bij bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornissen.